Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatás

a hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelésről

 

 

1. Az adatkezelés jogalapja és célja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (röviden: Önkormányzat, adatkezelő), mint adatkezelő jogosult az Ön (a továbbiakban: érintett) személyes adatait (név, lakcím (tartózkodási hely), születési hely és idő, TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, telefonszám, mobilszám, e-mail cím, képesség – nyelv, jogosítvány –, végzettség, milyen tevékenységet vállal) kezelni, feltéve, hogy az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes beleegyezését adja jelen tájékoztató elolvasása után. Az Önkormányzat az érintett személyes adatait az Önkormányzat nevében szervezett, hazai és nemzetközi sport- és kulturális rendezvény – a 2017. évi győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal (EYOF) – szervezésével és lebonyolításával összefüggő feladatok ellátása (pl. önkéntesen foglalkoztatása, kapcsolattartás, szerződéskötés) érdekében az önkéntesek adatbázisának kiépítése, fejlesztése, illetve statisztika készítése céljából kezeli.

 

2. Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli.

 

3. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosultak köre

Az érintett hozzájárulását adja ahhoz, az Önkormányzat a személyes adatokat az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megszervezésében közreműködő adatfeldolgozó részére továbbítsa. A személyes adatokat kizárólag az adatfeldolgozóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló alkalmazottak, illetve tagjai ismerhetik meg.

 

Adatkezelő neve és elérhetősége:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Cím: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-78962/2014.

 

Adatfeldolgozásra jogosultak köre:

    1. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

    2. Győri Nemzeti Színház

    3. Győri Balett

    4. Győri Filharmonikus Zenekar

    5. Vaskakas Bábszínház

    6. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

    7. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

    8. Győr Megyei Jogú Város Levéltára

    9. Győri Művészeti és Fesztiválközpont

    10. Gyermekek Háza

    11. Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

    12. Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

    13. Újvárosi Művelődési Központ

    14. I. sz. Gazdasági Működtető Központ

    15. II. sz. Gazdasági Működtető Központ

    16. III. sz. Gazdasági Működtető Központ

    17. Óvodák Gazdasági Működtető Központja

    18. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

    19. Családsegítő Szolgálat Győr

    20. GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt..

    21. Esély Győri Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

    22. MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.

    23. GYŐR PROJEKT Kft.

    24. Győri ETO Kézilabda Club

    25. Győri Atlétikai Club - II. kerület Dózsa

 

4. Az adattovábbítás címzettje és az adatfeldolgozásra jogosultak adatai

Az adatfeldolgozó és alkalmazottai, tagjai a személyes adatokat kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése céljából dolgozzák fel, egyébként adatkezelést nem végeznek.

 

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Cím: 9021 Győr, Városház tér 1.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Győri Nemzeti Színház

Cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 7.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Győri Balett

Cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 7.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Győri Filharmonikus Zenekar

Cím: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Vaskakas Bábszínház

Cím: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

Cím: 9021 Győr, Király utca 17

Adatfeldolgozás helye: 9022 Győr, Széchenyi tér 5.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

Cím: 9023 Győr, Herman Ottó utca 22.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

Cím: 9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 1.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

Cím: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 20.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Gyermekek Háza

Cím: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

Cím: 9011 Győr, Váci Mihály u. 3.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

Cím: 9012 Győr, Győri út 90.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Újvárosi Művelődési Központ

Cím: 9025 Győr, Liget u. 55.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Cím: 9023 Győr, Szigethy Attila utca 109.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

Cím: 9027 Győr, Vágóhíd u. 2-4.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

Cím: 9024 Győr, Répce u. 2.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Cím: 9021 Győr, Nagy Jenő u. 2.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

Cím: 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Családsegítő Szolgálat Győr

Cím: 9024 Győr, Lajta u. 21.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt..

Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Esély Győri Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9024 Győr, Lajta u. 38.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.

Cím: 9021 Győr, Vásárhelyi P. u. 66.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

GYŐR PROJEKT Kft.

Cím: 9024 Győr, Orgona u. 10.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Győri ETO Kézilabda Club

Cím: 9027 Győr, Kiskút Magvassy Mihály Sportcsarnok

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

Győri Atlétikai Club - II. kerület Dózsa

Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 4-10.

E-mail cím: nagy.klara@gyor-ph.hu

 

5. Az érintett személy jogai

Az érintett személynek joga van

 1. az adatkezelésről az adatkezelőtől tájékoztatást kérni, amely magában foglalja az érintettnek az adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről szóló tájékoztatást, melynek az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül tesz eleget,

 2. a személyes adatainak helyesbítését kérni, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg,

 3. a személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni, valamint

 4. a személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, mely magában foglalja az adatkezelés kifogásolását és az adatkezelés megszüntetésére vagy a személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet.

 

6. A jogorvoslathoz való jog

Ha az adatkezelő az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, az érintett személy a nem teljesítéssel szemben bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat.

 

A bírósági eljárásra a megyei (fővárosi) törvényszék rendelkezik hatáskörrel, amelynek illetékességét az érintett választása szerint az adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye alapozza meg. A bírósági eljárás illetékmentes és a bíróság soron kívül jár el.

 

Az adatkezeléssel érintett személy a NAIH-nál is élhet bejelentéssel. A NAIH az adatvédelmi hatósági eljárást a bejelentés alapján, de hivatalból indítja meg, ha a bejelentésen alapuló vizsgálat alapján vagy egyébként valószínűsíthető a személyes adatok jogellenes kezelése, és a jogellenes adatkezelés

a) személyek széles körét érinti,

b) különleges adatokat érint, vagy

c) nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet elő.

Egyébként a NAIH az eljárás megindítására nem köteles, mérlegelési jogkörében azonban juthat arra a döntésre, hogy az előbbiekben meghatározott esetek fennállása hiányában is megindítja az eljárást.